Widget HTML #1

TEKS EKSPOSISI BAHASA JAWA GAMELAN SINGKAT

 GAMELAN JAWA         Gamelan yaiku kegunaane kanggo tabuhan tradisional sing asale saka indonesia nang pulau Jawa,Madura,Bali,lan Lombok.Tembang gamelan asale kang bahasa jawa ya kue gamel kang artine tabuh.Gamelan iku seperangkat alat musik sing dienggo ngiringi tembang utawa tanpa tembang.
Neng kebudayaan Jawa gamelan bisa dienggo musik pengiring wayang,embeg,krtoprak,lan liya-liya.Nang gamelan ana rong jenis yaiku laras pelog lan laras slendro.Saben set gamwlan nduwe instrumen kanggo laras pelog lan slendro.
        Musik gamelan duwe sejarah kang tuwa seumuran karo kesebare budaya hindu lan lan budha nang Nusantara iki.Apa maning pas masa-masa kerajaan gede mulai kebentuk kaya contone kerajaan Majapahit,pas masa kue gamelan mulai kebentuk.Awale gamelan kue saka kebuayaan Hindu lan banjur kagubah marang Sunan Bonang.Gunane perkembangan musik jawa iki kira-kira pas ana kentongan,rebab,tepukan tutuk lan liya-liya nganti perkembangan musik saka bahan logam.